Kādus transportlīdzekļus drīkst vadīt ar C kategorijas vadītāja apliecību?

C – Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

D1 – Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus.

 

 Saņemot C kategoriju, bez papildus apmācības ir iespējams iegūt arī D1 kategoriju!

 Ja Jums ir B,C1 kategorijas, tad iegūstot D kategoriju, bez papildus apmācības ir iespējams iegūt arī C kategoriju!

CSDD prasības

СSDD cenrādis:

Lai iegūtu kategoriju ar 95 kodu ( C1[95],C[95],D1[95],D[95],CE[95] ),

CSDD jānokārto:

1. Atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens CSN (35 jaut. – 3 kļūdas);

2. Atbilstošās kategorijas teor. eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jaut. – 5 kļūdas);

3. Atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens (ilgums 2 stundas)

СSDD cenrādis

          kategorija C(95) Ls 47,25 (67,24 €)
          kategorija CE(95) Ls 59,75 (85,02 €)